Układ sterowania CNC PRONUM 650 TC przeznaczony jest do sterowania Centrów Tokarskich wyposażonych w jedno lub dwa wrzeciona (główne i przechwytujące), które mogą pracować jako osie obrotowe, uniwersalną głowicę narzędziową do noży tokarskich i narzędzi obrotowych do obróbki frezerskiej, oraz dodatkowy zespół napędowy dosuwu wrzeciona przechwytującego.

Układ CNC PRONUM 650TC może zapewnić sterowanie w siedmiu osiach, w tym pięciu osiach fizycznych i dwóch osiach "fikcyjnych", a także sterować trzema wrzecionami roboczymi. Każde z wrzecion może pracować w trybie sterowania prędkością obrotową wrzeciona, w trybie pozycjonowania kątowego z rozdzielczością 0,1 stopnia lub w trybie osiowym z maksymalną rozdzielczością 0,001 stopnia i staje się wtedy jedną z wymienionych wyżej pięciu osi fizycznych.

Możliwe jest niezależne programowanie prędkości obrotowej wrzecion przy pomocy litery adresowej S z indeksem, np.: S1=100 S2=250 S3=300. Funkcje pomocnicze M także otrzymują indeks zgodny z numerem wrzeciona, a numer funkcji pozostaje zgodny z wymaganiami norm ISO, tzn.: M3 - obroty CW, M4 - obroty CCW, itd.

Jedno z wrzecion jest wrzecionem głównym. Funkcje G95, G96, G33, G34, G35 związane są z wrzecionem głównym. Przełączanie wrzeciona głównego zapewnia specjalna grupa funkcji G. W typowej konfiguracji występują dwa wrzeciona tokarskie: główne i przechwytujące oraz jedno wrzeciono frezerskie, które tworzą mocowane w głowicy narzędzia obrotowe. Oprócz osi klasycznych X i Z, można wykorzystać oś W do dosuwu wrzeciona przechwytującego. Dwa wrzeciona tokarskie można przełączyć do trybu pracy osiowej i sterować nimi jako osiami obrotowymi C1 i C2.

W przypadku pracy wrzeciona jako osi obrotowej przewidziano możliwość transformacji układu współrzędnych dla czoła wałka i dla powierzchni bocznej wałka.

Pozwala to na programowanie interpolacji kołowej i liniowej w układzie kartezjańskim w fikcyjnych osiach X* i Y dla powierzchni czołowej wałka i odpowiednio w układzie współrzędnych cylindrycznych w osi fikcyjnej Y i osi fizycznej Z dla powierzchni bocznej wałka. Ruch realizowany jest przy pomocy osi fizycznych X i C1, X i C2 dla powierzchni czołowej wałka lub przy pomocy osi fizycznych Z i C1, Z i C2 dla powierzchni bocznej wałka.

Zastosowanie transformacji układu współrzędnych dla czoła wałka i powierzchni bocznej wałka, wyposażenie głowicy narzędziowej w napęd narzędzi obrotowych takich jak: wiertło, wytaczadło, gwintownik, duża rozdzielczość sterowania pozycją kątową w osi obrotowej (do 0,001 stopnia) pozwalają na wykonanie operacji na czole i powierzchni bocznej wałka, takich jakie wykonywane są na: frezarkach, wiertarkach i wytaczarkach.

Przechwyt umożliwia obróbkę przedmiotu w obszarze niedostępnym przed przechwytem (obróbkę drugiego czoła wałka). Oś związana z dosuwaniem wrzeciona przechwytującego jest serwomechanizmem wyposażonym w układ pomiarowy i napędowy.

Podstawowe Parametry Techniczne

Pozostałe parametry techniczne są identyczne jak dla układów sterowania PRONUM 640FC i PRONUM 630T.

do góry