Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne PRONUM Sp.z o.o. zostało założone w 1989 roku przez grupę specjalistów mających praktyczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konstrukcji, programowania i technologii wytwarzania komputerów przemysłowych do sterowania obrabiarek zwanych w skrócie: USN - Układami Sterowania Numerycznego Obrabiarek. Wiedza ta i doświadczenie zostały zdobyte i potwierdzone w praktyce w trakcie wieloletniej pracy w przemyśle obrabiarkowym i komputerowym, a zwłaszcza w Centrum Badawczo Konstrukcyjnym Obrabiarek w PRUSZKOWIE przy ścisłej współpracy z FO MECHANICY Pruszków i ZE WAREL Warszawa

Potwierdzenie w praktyce znalazło swój wyraz we wdrożonej do produkcji w latach 70-tych rodzinie układów sterowania numerycznego NUMS. To właśnie założyciele F-my PHP PRONUM opracowali i brali czynny udział we wdrożeniu do produkcji USN NUMS 331/332 FC. Dziś ktoś powie, że NUMS to już historia. Tak jest w istocie rzeczy, ale w momencie tworzenia urządzenia te plasowały się w dobrej klasie europejskiej, a zdobyta wiedza i doświadczenie stały się trwałym, stale rozwijanym kapitałem na przyszłość.

Zdobyte doświadczenie połączone z oceną własnych możliwości, analiza potrzeb rynku oraz brak na rynku krajowym wyrobu mogącego stanowić alternatywę dla ofert zagranicznych stały się głównymi motywami założenia Firmy. Celem jaki sobie postawiono było opracowanie, wdrożenie do produkcji i sprzedaż nowoczesnych komputerowych układów sterowania numerycznego obrabiarek klasy CNC. Cel ten został osiągnięty. Dziś w polskim przemyśle pracuje ponad 700 obrabiarek sterowanych numerycznie wyposażonych w systemy sterowania PRONUM 600.

PHP PRONUM oferuje Państwu:

CNC PRONUM 640 FC  -  układ sterowania dla frezarek i centrów obróbkowych
CNC PRONUM 630 T  -  układ sterowania dla tokarek
CNC PRONUM 640 EDM  -  układ sterowania dla elektrodrążarek drutowych
CNC PRONUM 650 TC  -  układ sterowania dla centrów tokarskich (oś C, głowica do narzędzi obrotowych, dwa wrzeciona i przechwyt )

Ponadto oferujemy usługi w zakresie modernizacji obrabiarek polegające m.in. na wymianie układów sterowania na układy CNC PRONUM 600.

Klientami PHP PRONUM są:

Systemy sterowania PRONUM 600 cieszą się dobrą opinią użytkowników ze względu na niezawodność, nowoczesne parametry techniczne i przyjazną wygodę obsługi. Instalowane są zarówno w nowych obrabiarkach produkowanych przez fabryki obrabiarek, jak również w obrabiarkach modernizowanych przez PHP PRONUM lub przedsiębiorstwa polecane przez PHP PRONUM oraz modernizowanych przez użytkowników we własnym zakresie. W tym przypadku PHP PRONUM udziela wszelkiej niezbędnej pomocy technicznej.

Według naszej oceny korzyści wynikające ze stosowania USN PRONUM 600 w odniesieniu do układów zagranicznych polegają między innymi na:

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych wyrobów i usług oraz do współpracy

do góry